domingo, 30 de junho de 2013

As soberanas leccións do Ecuador ao mundo

O Ecuador é un país de tamaño relativamente pequeno, con 15 millóns de habitantes, pero desde 2006 está dando ao mundo un bo número de auténticas leccións quer polo seu exitoso modelo económico, quer polas apostas políticas radicalmente democráticas, tanto no plano interno como no internacional.
No económico pasou de ser un país en permanente declive, envolto no turbillón neoliberal que levara por diante a agricultura e a industria ecuatorianas, a ser un país que experimenta un crecemento acelerado en todos os seus sectores produtivos. Unha economía que crece a un ritmo do 5% anual de media neste periodo; crea emprego até situar a taxa de paro no 4,2% (chegara a ser do 15%); aumentaron os salarios (p.e., un profesor universitario pasou de cobrar 800 dólares en mensuais en 2008 a 3000 dólares na actualidade); baixou a taxa de pobreza do 17% ao 11%. Como resultado diso o país escalou dez postos na clasificación mundial do Indice de Desenvolvemento Humano (IDH); aumentou enormemente o número de estudantes universitarios, grazas a que a nova Constitución estableceu a gratuidade total da educación, incluida a universitaria. Amén dun programa xeneroso de bolsas (tan só condicionado á superación do curso, caso contrario deben ser devoltas).  Está en marcha o plan para establecer un sistema público unificado de Seguridade Social (antes eran corporativos ou privados) e ampliouse a ritmo acelerado a rede de hospitais públicos, que cubren con carácter universal a todo o mundo (cotice ou non, sexa nacional ou estranxeiro). Ten en marcha o proxecto máis ambicioso a nivel mundial de integración laboral e social de persoas con discapacidade. As infraestruturas viarias experimentaron unha ampliación vertixinosa (novas redes de autoestradas, novos aeroportos, proxectos en marcha de camiños de ferro e metros urbanos...).
Hoxe Ecuador está nos antípodas daquel Ecuador neoliberal que destruiu a economía do país e botara cara a emigración a millóns de ecuatorianos. Hoxe boa parte deles xa retornaron ao seu país e mesmo se converteu en país de inmigración. A tal punto é asi que puxeron en marcha un programa específico (Prometeo) para captar investigadores e profesores doutores de todo o mundo, para reforzar a súa capacidade científica, mellorar as súas universidades e mesmo poñer en marcha parques científicos ou crear ex novo “cidades do coñecemento” (p.e. o proxecto Yachay xa en marcha na provincia de Imbabura para crear unha nova cidade centrada nas biotecnoloxías mariñas).
 Todo iso non foi resultado dunha miragreira alineación dos astros senón que foi o produto dunha profunda mudanza política que se produce a partir de 2006 coa rebelión cidadá (popular e das comunidades indíxenas) e a chegada ao poder do economista Rafael Correa, encabezando o proxecto da “Revolución Cidadá”. En 2007 foi elixida unha Asemblea Constituinte que elaborou a nova Constitución de 2008 e que senta as bases dun novo modelo político e institucional. Sobre esa base asenta a nova estratexia económica (“Socialismo del Buen Vivir”) que arrancou cunha ruptura radical co FMI, cos mercados da débeda e co modelo neoliberal. O eixo central da nova política económica é unha pragmática combinación do soberanismo e unha decidida intervención pública.
O primeiro que fixo Rafael Correa foi renegociar a débeda co FMI, romper coas súas receitas e imposicións e logo gañar habelenciosamente a batalla aos especuladores dos títulos de débeda pública, saneando as contas do país. A continuación puxo en marcha un plan de rescate das concesións a empresas multinacionais para a explotación de recursos naturais (en particular, o petroleo, parte dos recursos mineiros, acuícolas, forestais, servizos públicos básicos ...). Restruturou o sector financeiro impulsando diferentes bancos públicos e as entidades de crédito popular e cooperativo. Puxo en marcha un programa fiscal ambicioso aumentando os impostos de xeito intenso e progresivo cos que ía financiar un vasto programa de investimentos en infraestruturas públicas, en educación e investigación. Investiu fortemente en sanidade, ampliando e modernizando a rede de hospitais públicos e está poñendo en marcha unha completa seguridade social pública.

No plano político puxo en marcha unha reforma radicalmente democratizadora en diferentes dimensións: eliminou privilexios das diferentes élites sociais do país (a militar, a policial, a económica, a mediática...); ampliou os mecanismos de participación popular directa; aumentou a transparencia e o achegamento da xente ao poder; recoñeceu as comunidades indíxenas como nacións, coa súa língua e culturas, integrándoas nun novo estado que se define como plurinacional; puxo en marcha un proceso para romper o monopolio mediático dos poderes oligárquicos do país, que remata na promulgación o pasado 20 de xuño da nova Lei de Comunicación, que senta as bases para garantir a pluralidade efectiva de medios e a libertade de opinión para todos e non só para os poderosos propietarios dos medios. Establecendo o modelo de tres tercios: un tercio de medios privados, un tercio de medios públicos e un tercio de medios comunitarios. Ademais introduce mecanismos para empoderar aos periodistas profesionais fronte aos propietarios dos medios e os mercenarios da información.
E, por se isto fose pouco, desprega unha valente, soberana e libre política internacional que o leva a comprometerse con aqueles que batallan pola transparencia e denuncian os abusos dos grandes e escuros poderes planetarios. Un pequeno David que se atreve a desafiar ao xigante americano expulsando a dous espias da CIA e a embaixadora americana, dando asilo político na súa embaixada en Londres a Julian Assange, reclamado por EEUU por dar a coñecer en WikiLeaks as tropelías e conspiracións da diplomacia americana e das grandes empresas dese e doutros países. Agora está a calibrar se procede dar acubillo político a Snowden, tamén perseguido polos EEUU por ter denunciado a masiva espionaxe cibernética da NSA e o MI5 británico violando a privacidade de millóns de cidadáns americanos e de todo o mundo, coa vergoñenta connivencia de Google, Facebook e outros xigantes da comunicación.
Como mostra da súa vontade soberanista acaba de renunciar unilateralmente ao tratado preferencial Atpdea que garante arancel cero para 6.300 produtos ecuatorianos, xustamente porque os EEUU estaban estes días ameazando con ese asunto para impedir que dese asilo político a Snowden. Correa acaba de anunciar o 28 de xuño que, “decidan o que decidan no caso Snowden”, non están dispostos a aceitar chantaxes e por iso deciden romper o acordo arancelario unilateralmente.  
Correa ten a gala aplicar unha política radicalmente soberanista que non fuxe do pragmatismo da integración latinoamericana; unha política de esquerda pragmática que recela da vácua retórica ultraesquerdista; unha política democrática que non ten medo a poñer firmes aos poderosos do país utilizando todos os resortes do poder institucional; unha política a prol dos pobres e a xustiza social que non renuncia a unha transacción pragmática co mundo empresarial para mudar a matriz produtiva; unha política que sitúa a loita pola pluralidade informativa no centro da batalla pola democracia e a igualdade social. Eses son os eixes da súa estratexia política e os piares da súa incuestionábel vitoria democrática nas últimas eleccións de febreiro cun 76% dos escanos na Asemblea Nacional.
Eses son os vímbios que converten a un país pequeno como Ecuador nun país soberano, dinámico e democrático no complexo mundo actual. Un país que aposta decididamente por un novo marco de relacións internacionais en pé de igualdade, empezando pola integración latinamericana para gañar autonomía fronte ao dólar e aos EEUU. Ese empoderamento soberano é a base do seu éxito económico, da súa capacidade para saír en tempo record do pozo neoliberal e tamén da inusitada extensión e profundización da súa democracia.

Ese é o tipo de experiencias nas que, mutatis mutandi, o BNG quer referenciar a súa aposta para o noso país.
 Publicado o 30.06.2013

quarta-feira, 5 de junho de 2013

Dereito de autodeterminación dos pobos (proposición de lei)


Intervención no acto de presentación en Compostela da Proposición Non de Lei para permitir o dereito de autodeterminación dos pobos

(Presentada inicialmente como PL en febreiro de 2013 por BNG, Amaiur e ERC)
Comparecencia con Alfred Bosch (ERC), Jon Inárritu (Amaiur) e Rosana Pérez (BNG)

Amig@s, compañeir@s,

Tócame a min pechar este acto que por súa vez pecha un ciclo de presentacións públicas da Proposición Non de Lei tramitada no Congreso dos Deputados por parte das tres grupos políticos aqui presentes: Amaiur, ERC e BNG.
Despois da presentación institucional e da súa presentación diante do pobo de Euskal Herria, o pobo catalán, toca agora presentala en sociedade diante do pobo galego.
Estades aqui unha magnífica representación do pobo galego (deputad@s, alcaldes, concelleir@s e cidadáns) e a través dos medios queremos facer chegar á cidadanía enteira deste país a mensaxe de esperanza democrática que representa esta proposición non de Lei.
Moitas grazas pola vosa presenza neste acto de grande importancia política e simbólica para o nacionalismo galego.

Presentamos esta iniciativa para que o estado español incorpore ao seu ordenamento xurídico constitucional un dereito democrático básico: o dereito de autodeterminación.
Á altura de 2013 este é un dereito que o estado español se nega a recoñecer. Máis aínda, con tal radicalidade se negan a recoñecelo que as forzas políticas maioritarias na cámara do estado néganse mesmo á súa discusión polo procedemento ordinario.
Teñamos ben presente este dato para facernos unha real composición de lugar de cal é o estado da democracia no estado español e a cerril cerrazón das forzas políticas españoles para abrir un debate civilizado e democrático ao redor desta cuestión.
Constatación que non permite albergar escesivas esperanzas dun avance cara ao exercicio do dereito de autodeterminación dos nosos pobos por vía consensual ou pactada.
Non renunciamos á persuasión, non renunciamos á pedagoxía democrática, pero xa sabemos que as forzas políticas estatais non recoñecerán o noso dereito á autodeterminación até o momento en que a forza dos feitos da maioría democrática faga irreversíbel tal proceso de xeito unilateral.

A presentación desta proposición non de lei é máis un esforzo desa pedagoxía necesaria.

Esta proposición nace da constatación que os tres grupos facemos, máis unha vez, do esgotamento da vía autonomista cara ao pleno autogoberno, cara o pleno recoñecemento das nosas nacións.

Os feitos evidentes e os comportamentos teimudos das institucións do estado poñen de manifesto día si día tamén o déficit democrático da Constitución Española de 1978.

Cada día sufrimos con máis crueza a cruzada dese movemento neocentralista que busca non só frear a vontade soberanista e democrática dos pobos senón que teima en reverter e desnaturalizar o propio proceso autonómico.

Todo iso implica un choque frontal entre unhas aspiracións soberanistas e democráticas en alza e unha indisimulada vontade cerrada e hexemonista do neocentralismo madrileño.

O desenlace desa tensión non pode ser outro que a ruptura democrática das nacións sen estado, ruptura que, moi ao noso pesar, parece que terá que ser unha ruptura unilateral ante a negación a unha saída pactada e democraticamente administrada.
Esta proposición non de lei trata de ser unha contribución e unha oportunidade para establecer unha canle para unha solución mutuamente aceptada.

Cada día que pasa as razóns para o aumento das aspiracións soberanistas non paran de medrar:
-os pobos vemos a necesidade imperiosa de participarmos directamente e sen intermediarios innecesarios nun mundo cada vez máis aberto
-vemos a necesidade de controlar directamente aqueles fluxos económicos dos que depende máis directamente o noso desenvolvemento e os nosos equilibrios externos: quer nas finanzas quer no comercio.
-experimentamos con angustia as consecuencias devastadoras para as nosas sociedades da ausencia de soberanía no marco dunha crise da globalización neoliberal e da crise dunha UE tamén radicalmente neoliberal, que fan que as nosas sociedades sufran inermes os embates dos todopoderosos e libérrimos mercados financeiros.
-vivimos con temor e indefensión unha centralización tecnocrática cara Bruxelas e unha centralización política cara Madrid.
-nós, os galegos, non podemos aceptar unha devaluación aínda maior do noso Parlamento Galego –como anda a argallar o PP- que xa hoxe lle negan competencias sobre o sistema financeiro, sobre as preferentes, sobre os aeroportos, sobre a organización municipal, sobre Ence, sobre os eólicos, sobre a pesca, a agricultura, o naval, etc, etc.
NON QUEREMOS MENOS PARLAMENTO, QUEREMOS MÁIS PARLAMENTO, MÁIS DEMOCRACIA, MÁIS SOBERANÍA.

Por todo o dito estamos inmersos nunha profunda crise institucional: non é tanto unha crise da monarquía borbónica como queren facernos creer a extrema dereita ou a esquerda estatais senón que se trata da crise dun modelo de estado inservíbel, un modelo territorial ineficiente e non democrático
Hoxe o estado central non aporta nada ás nacións, aos pobos que teñen vontade e capacidade para moverse sós e libres no concerto das nacións europeas e do mundo.
Pola contra, ese estado central é hoxe unha rémora e mesmo unha ameaza:
-eleva os costes con cinco niveis administrativos
-eleva os costes de transacción con eses cinco niveis
-reduce a eficiencia no gasto e nos servizos públicos
-aumenta a conflictividade institucional innecesariamente
-impide o normal despregue da persoalidade singular de cada pobo

Non fai falta recorrer ás grandes filosofías políticas. A realidade empírica de Europa mostra con clareza que aos estados pequenos e medianos váilles moito mellor que aos grandes en termos de resultados económicos, crecemento e cohesión.

Non por casualidade asistimos nas últimas décadas a un florecer de novos estados. Os nosos pobos, o pobo vasco, o catalán e o galego teñen os mesmos dereitos que os 16 pobos que nas dúas últimas décadas se converteron en novos estados en Europa. Nós queremos formar parte activa desa reconfiguración do mapa político de Europa ao mesmo tempo que o fan outros pobos irmáns como o escocés, o flamengo, o valón ou o irlandés.

Fronte aos que neste momento crucial teñen a tentación de arriar a bandeira propia e engancharse á ensoñación tricolor nós proclamamos a firme vontade avanzar. Coas nosas propias forzas, unindo a todo o nacionalismo que exerce a dignidade, en alianza e solidariedade coas forzas soberanistas cataláns e vascas.
Nós, o BNG, non nacimos para resistir, nacimos para gañar.
Non nacimos para enredarnos en imposibeis quimeras, nin para gañar o vindeiro telexornal, nacimos para construír sobre bases sólidas.
Non nacimos para gastar as nosas últimas enerxías en buscar o aplauso d@s españois, nacimos para erguer a autoestima d@s galeg@s, exercer o dereito democrático a decidir libremente o noso futuro colectivo como pobo.
Non se trata só do que somos senón do que queremos ser: un pobo libre no mundo, sen intermediarios.

Gora Eukal Herria Askatuta
Visca Catalunya Lliure
Viva Galiza Ceibe

En Compostela, 5 de maio de 2013.
Xavier Vence
Portavoz Nacional do BNG